PENGENALAN

PENGENALAN

Pengenalan

Perpustakaan memainkan peranan dalam membantu pelajar, pensyarah dan kakitangan Politeknik dalam proses pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan  sejajar dengan Misi, Visi dan Objektif Politeknik


Visi

Membangunkan koleksi berkualiti serta memberi perkhidmatan dan kemudahan yang efisien, sistematik dan mesra pelanggan

Misi

Sebagai pemangkin ke arah proses pembelajaran dn pengajaran serta penyelidikan melalui teknologi terkini bagi melahirkan tenaga kerja separa profesional

Objektif

Mengesan,mengumpul, menyimpan, mengurus, menyedia dan menyebarkan sumber yang bersesuaian, berkualiti dan terkini dalam semua program anjuran politeknik serta mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi memupuk minat dan membudayakan ilmu

Piagam Pelanggan

KAMI BERILTIZAM DAN BERJANJI AKAN:-