KOLEKSI

Koleksi Perpustakaan Politeknik Port Dickson merangkumi sumber rujukan bercetak dan elektronik. Bahan-bahan ini dikelaskan mengikut sistem Pengkelasan Library of Congress Subject Heading (LCSH). 

Pada dasarnya carian buku di perpustakaan ini mengikut empat (4) program utama iaitu Kejuruteraan Awam JKA, Kejuruteraan Elektrik JKE, Kejuruteraan Mekanikal JKM dan  Perdagangan JP. Dua program sokongan iaitu Pengajian Am dan Matematik , Sains Komputer juga terdapat dalam sistem PdP di Politeknik ini

KLIK UNTUK MELIHAT SENARAI BUKU JABATAN